بارش برف راه ۳۰ روستا در شهرستان خوی را مسدود کرده است.

باقرزاده مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی گفت : بارش برف از دیروز در خوی راه ۲۰ روستا در بخش صفائیه و ۱۰ روستا در بخش قطور را مسدود کرده است.

برف از روز گذشته هم در چایپاره باریدن گرفته.

نجفی دبیر ستاد بحران چایپاره گفت: ارتفاع برف در ارتفاعات به ۲۰ سانتی متر و در دشت به ۱۰ سانتی متر می رسد .

برفی که راه ارتباطی بیش از ۱۵ روستای کوهستانی این شهرستان را مسدود کرده و ارتباط آنها را با مرکز شهرستان قطع کرده است.

راهداران در تلاش هستند تا راههای مسدود روستاهای این دو شهرستان تا فردا بازگشایی کنند.