اداره کل هواشناسی استان با صدور اطلاعیه ای نسبت به کاهش دمای هوا و احتمال سرمازدگی محصولات باغی هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است، بر اثر ریزش هوای سرد دمای هوا از روز دوشنبه ۲۴ مهر تا اواخر هفته جاری تا ۵درجه سانتی گراد کاهش خواهد یافت.

در این اطاعیه به باغداران و کشاورزان در خصوص تسریع در برداشت محصول، پوشش محصولات از جمله سبزیجات و تنظیم دمای گلخانه ها و مرغداریها توصیه شده است.