قیمت لاستیک در سلماس آنلاین به تاریخ چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لافن ساخت کره 185.65.14 70.000 375,000
  لافن ساخت کره 205.60.14 70.000 445,000
  لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 315,000
  لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 385,000
  فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 410,000
  فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 430,000
  فالکن --- 205.60.14 80.000 470,000
  کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 430,000
  کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 450,000
  کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 510,000
  نکسن --- 185.65.14 60.000 430,000
  نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 455,000
  نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 495,000
  میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 530,000
  میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 650,000
  میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 520,000
  میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 650,000
  هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 440,000
  هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 480,000
  هانکوک --- 205.60.14 90.000 520,000
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 410,000
  رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 430,000
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 490,000
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 465,000
  رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 480,000
  بارز --- 185.65.14 70.000 260,000
  بارز --- 205.60.14 70.000 325,000
  کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 240,000
  کویر تایر --- 205.60.14 60.000 300,000
  ایران تایر --- 185.65.14 60.000 255,000
  یزد تایر --- 185.65.14 60.000 275,000
  یزد تایر --- 205.60.14 60.000 340,000
  گود یر --- 185.65.14 60.000 --
  دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000
  دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000
  گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 210,000
  لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 340,000
  لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 425,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 400,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 460,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 495,000
  سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 400,000
  سومیتومو --- 195.60.14 70.000 440,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 470,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 460,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 510,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 525,000
  مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 410,000
  مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 450,000
  مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 490,000
  سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000
  مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 370,000
  مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 405,000
  مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 450,000
  پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 450,000
  لاسا ساخت ترکیه 185.65.14 70.000 390,000
  تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 340,000
  تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 410,000
  تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 425,000
  تویو ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 460,000
  تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 515,000
  تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 535,000
  لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 410,000
  لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 480,000
  سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 350,000
  سونار ساخت تایوان 195.65.14 70.000 380,000
  سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 445,000
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 350,000
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 440,000
  پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 350,000
  پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 420,000
  تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 390,000
  تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 435,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 360,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 450,000
  نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 390,000
  نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 470,000
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 360,000
  جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 420,000

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لافن ساخت کره 185.65.15 70.000 415,000
  لافن ساخت کره 205.60.15 70.000 485,000
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 270,000
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 340,000
  گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 220,000
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 250,000
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 340,000
  یزد تایر --- 185.65.15 60.000 265,000
  یزد تایر --- 195.65.15 50.000 320,000
  یزد تایر --- 205.60.15 60.000 350,000
  کویر تایر --- 185.65.15 60.000 255,000
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 290,000
  کویر تایر --- 205.60.15 60.000 330,000
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 460,000
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 510,000
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 550,000
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 380,000
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 410,000
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 430,000
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 450,000
  بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 550,000
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 425,000
  رودستون N5000 195.65.15 70.000 455,000
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 520,000
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 350,000
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 340,000
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 420,000
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 450,000
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 510,000
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 560,000
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 450,000
  نکسن --- 195.60.15 70.000 490,000
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 530,000
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 440,000
  فالکن --- 195.60.15 80.000 475,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 515,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 520,000
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 425,000
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.60.15 70.000 470,000
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 525,000
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 320,000
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 385,000
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 400,000
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 480,000
  لاسا --- 185.65.15 70.000 400,000
  لاسا --- 195.55.15 70.000 500,000
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 510,000
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 680,000
  میشلن ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 735,000
  میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 750,000
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 605,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 440,000
  سومیتومو --- 195.60.15 60.000 465,000
  سومیتومو --- 205.60.15 60.000 500,000
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 370,000
  تری انگل ساخت چین 195.50.15 70.000 380,000
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 440,000
  نانکن --- 185.65.15 70.000 405,000
  نانکن --- 195.60.15 70.000 475,000
  نانکن --- 205.60.15 70.000 490,000
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 290,000
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 395,000
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 450,000
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 520,000
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 440,000
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 515,000
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 510,000
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 560,000
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 600,000
  تیگار ساخت صربستان 185.60.15 70.000 400,000
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 450,000
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 480,000
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 360,000
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 450,000
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 370,000
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 445,000
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 360,000
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 430,000
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 470,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 490,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.55.15 90.000 570,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 590,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 380,000
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 400,000
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 470,000

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 290,000
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 305,000
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 235,000
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 195,000
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 220,000
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 215,000
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 240,000
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 225,000
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 245,000
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 215,000
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 230,000
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 220,000
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 240,000
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 290,000
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 320,000
  جی تی چین 165.65.13 60.000 295,000
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 325,000
  اورنت 165.65.13 50.000 280,000
  اورنت --- 175.60.13 50.000 310,000
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 325,000
  رودستون --- 175.60.13 60.000 350,000
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 280,000
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 360,000
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 350,000
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 390,000
  گود یر --- 165.65.13 60.000 285,000
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 260,000
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 275,000
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 290,000
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 310,000
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 300,000
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 340,000
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 340,000
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 380,000
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 310,000
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 330,000
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 355,000
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 245,000
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 280,000
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 305,000
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 285,000
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 320,000
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 300,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 320,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 355,000
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 325,000
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 350,000
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 350,000
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 390,000
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 500,000
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 310,000
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 345,000
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 300,000
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 335,000
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 320,000
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 350,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 390,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 295,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 330,000
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 290,000
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 310,000
  لوسینی ساخت تایوان 175.60.13 70.000 300,000

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنا فابریک وانت پیکان 560-13 50.000 175,000
  دنا لاستیک عقب وانت پیکان 590-13 50.000 190,000
  مکسیس --- 165.80.13 60.000 300,000
  مکسیس UE168 175.80.13 60.000 420,000
  مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 280,000
  بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 225,000
  بارز --- 175.70.13 50.000 255,000
  کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000 210,000
  کویر --- 175.70.13 60.000 245,000
  یزد تایر --- 165.80.13 50.000 230,000
  یزد تایر --- 175.70.13 60.000 250,000
  ایران تایر --- 165.80.13 60.000 210,000
  ایران تایر --- 175.70.13 60.000 215,000
  رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 270,000
  رودستون ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000
  کومهو --- 175.60.13 70.000 330,000
  گلدستون --- 165.80.13 50.000 ---
  نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 280,000
  نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 300,000
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 310,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 280,000
  دنلوپ --- 175.70.13 70.000 330,000
  سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 330,000
  سومیتومو --- 175.70.13 60.000 350,000
  دنا فابریک وانت مزدا 650-14 50.000 270,000
  دنا لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 50.000 450,000
  گلدستون فابریک وانت مزدا 650-14 40.000 240,000
  گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 40.000 540,000
  گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان 750-16 50.000 580,000

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لینگ لانگ --- 175.70.13 50.000 305,000
  فالکن ساخت تایلند 175.70.13 70.000 295,000
  فالکن ساخت تایلند 205.60.13 70.000 405,000
  یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 270,000
  کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 245,000
  بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 260,000
  آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 310,000
  رودستون --- 175.70.13 70.000 340,000
  رودستون --- 185.70.13 70.000 355,000
  زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 330,000
  مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 370,000
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 320,000
  هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 375,000
  هانکوک سایز پهن تیبا 185.70.13 70.000 410,000
  هانکوک سایز پهن 205.60.13 80.000 460,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 330,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 290,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 340,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 340,000
  کومهو ساخت کره 175.70.13 80.000 360,000
  نکسن سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 320,000
  مارشال سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 290,000

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 205.50.16 70.000 410,000
  تری انگل ساخت چین 215.60.16 70.000 470,000
  تری انگل ساخت چین 235.60.16 70.000 580,000
  تری انگل ساخت چین 225.60.17 80.000 570,000
  تری انگل ساخت چین 235.55.17 80.000 565,000
  تیگار ساخت صربستان 205.50.16 70.000 470,000
  تیگار ساخت صربستان 205.55.16 70.000 480,000
  تیگار ساخت صربستان 215.65.16 70.000 630,000
  تیگار ساخت صربستان 235.60.16 70.000 700,000
  تیگار ساخت صربستان 225.65.17 80.000 800,000
  تیگار ساخت صربستان 235.55.17 80.000 800,000
  بریجستون ساخت اندونزی 205.55.16 90.000 650,000
  بریجستون ساخت اندونزی 215.55.16 70.000 850,000
  بریجستون ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,100,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.55.16 70.000 550,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.50.17 80.000 710,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.60.16 70.000 660,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 575,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.17 90.000 610,000
  سومیتومو سایز پهن ماکسیما 225.55.16 80.000 630,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 700,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 900,000
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 800,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 550,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 620,000
  دنلوپ سايز فابریک کمری 215.60.16 80.000 680,000
  دنلوپ سايز تویوتا آریون 215.55.17 80.000 770,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 225.55.17 80.000 840,000
  دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 235.55.18 80.000 1,160,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.40.18 90.000 1,080,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.18 90.000 1,090,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.19 90.000 1,200,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.65.17 90.000 1,200,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.70.17 90.000 1,300,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.75.16 90.000 1,200,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.65.17 90.000 1,200,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.70.16 90.000 1,120,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.65.17 90.000 1,300,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.60.18 90.000 1,700,000
  رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 510,000
  رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000
  رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 580,000
  رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000
  رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 630,000
  رودستون --- 215.55.16 80.000 560,000
  رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 650,000
  رودستون سايز X33 و لیفان X60 215.65.16 80.000 660,000
  رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 680,000
  رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما 225.45.18 80.000 745,000
  رودستون ساخت کره 225.65.18 70.000 590,000
  رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000
  رودستون فابریک هیوندای توسان 225.55.18 70.000 860,000
  رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 850,000
  رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 760,000
  رودستون --- 235.55.17 80.000 800,000
  رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 890,000
  رودستون سايز اصلی کاپرا 235.70.16 70.000 835,000
  رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 860,000
  رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 870,000
  رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 940,000
  رودستون فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 920,000
  رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000
  رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 920,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.45.16 80.000 600,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 480,000
  فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 580,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.16 80.000 575,000
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 580,000
  فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000
  فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 620,000
  فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000
  فالکن ساخت تایلند 215.60.16 70.000 650,000
  فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 695,000
  فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 790,000
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000
  فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000
  فالکن --- 225.65.17 80.000 860,000
  فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000
  فالکن ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 675,000
  فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,000,000
  فالکن --- 235.65.17 80.000 830,000
  فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 810,000
  فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 785,000
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000
  فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,050,000
  فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000
  فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000
  فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000
  کومهو اسپورت پژویی 205.50.16 80.000 600,000
  کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 550,000
  کومهو سایز پژو 407 205.60.16 80.000 620,000
  کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 740,000
  کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 650,000
  کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 750,000
  کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 730,000
  کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 700,000
  کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000
  کومهو ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000
  کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 840,000
  کومهو ساخت کره 225.55.17 80.000 760,000
  کومهو ساخت کره 225.55.18 70.000 1,050,000
  کومهو ساخت کره 225.70.16 80.000 790,000
  کومهو --- 235.50.18 80.000 990,000
  کومهو ساخت کره 235.60.18 80.000 960,000
  کومهو فابریک جنسیس 235.50.18 80.000 930,000
  کومهو سايز اصلی کیا اپیروس 235.55.17 80.000 850,000
  کومهو فابریک گرنجور 245.45.18 70.000 980,000
  کومهو فابریک هیوندای IX55 245.60.18 80.000 910,000
  میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 740,000
  میشلن ساخت فرانسه 215.45.17 80.000 1,110,000
  میشلن ساخت آلمان 215.55.16 90.000 880,000
  میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 830,000
  میشلن ساخت آلمان 225.55.16 90.000 1,000,000
  میشلن ساخت فرانسه 225.50.17 80.000 1,130,000
  میشلن سایز BMW X3 245.45.19 90.000 2,850,000
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,100,000
  میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 ---
  میشلن ساخت فرانسه 225.45.18 90.000 1,400,000
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,080,000
  میشلن ساخت فرانسه 235.55.18 90.000 1,500,000
  میشلن ساخت فرانسه 245.45.18 90.000 1,650,000
  میشلن ساخت فرانسه 255.55.18 90.000 2,500,000
  میشلن سایز BMW X3 - محور عقب 275.40.19 90.000 2,950,000
  نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000
  نکسن ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000
  نکسن --- 215.45.17 80.000 700,000
  نکسن سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 710,000
  نکسن ساخت کره 215.55.16 80.000 600,000
  نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 605,000
  نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 610,000
  نکسن ساخت کره 225.55.16 90.000 640,000
  نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000 730,000
  نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 750,000
  نکسن ساخت کره 225.55.18 80.000 810,000
  نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 680,000
  نکسن --- 225.50.18 80.000 850,000
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 840,000
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.55.18 90.000 850,000
  نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 760,000
  نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 820,000
  نکسن سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000 720,000
  نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 820,000
  نکسن فابریک وراکروز و فورد EDGE 245.60.18 80.000 900,000
  نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 740,000
  هانکوک --- 195.50.16 80.000 550,000
  هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000 565,000
  هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 570,000
  هانکوک ساخت کره 215.45.17 80.000 735,000
  هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 610,000
  هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 730,000
  هانکوک سایز MG6 215.50.17 80.000 710,000
  هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 700,000
  هانکوک ساخت کره 215.65.16 80.000 700,000
  هانکوک ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 830,000
  هانکوک سایز فابریک بنز C200 225.55.16 70.000 655,000
  هانکوک ساخت کره جنوبی 225.70.16 80.000 830,000
  هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520 225.55.17 80.000 730,000
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 840,000
  هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید 225.55.18 90.000 890,000
  هانکوک --- 235.70.16 80.000 830,000
  هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 820,000
  هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000 1,100,000
  هانکوک ساخت کره 235.50.18 80.000 920,000
  هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 880,000
  هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000 1,110,000
  هانکوک ساخت کره 245.45.17 80.000 900,000
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.18 80.000 915,000
  هانکوک فابریک گرنجور 245.45.18 80.000 915,000
  هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 1,100,000
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.19 80.000 1,040,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 620,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 800,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 700,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 660,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 720,000
  مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری 215.60.16 70.000 620,000
  مارشال ساخت کره 225.50.17 80.000 ---
  مارشال ساخت کره 205.55.16 80.000 ---
  مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا 235.55.17 70.000 700,000
  لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000
  لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000
  لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000
  لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000
  لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000
  جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000
  هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000
  مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000
  گودیر --- 205.55.16 80.000 550,000
  گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 740,000
  گودیر سایز پانامرا - عقب 285.40.19 90.000 3,100,000
  گودیر سایز پانامرا - جلو 245.45.19 90.000 3,080,000
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 275.35.20 70.000 1,250,000
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 245.40.20 70.000 1,150,000
  پیرلی بنز E Class - محور عقب 275.30.19 90.000 3,200,000
  مکسس سایز هیوندای النترا 215.45.17 80.000 660,000
  مکسس سایز MG6 215.50.17 80.000 640,000
  نانکن ساخت تایوان 195.50.16 70.000 460,000
  نانکن ساخت تایوان 205.45.16 70.000 485,000
  نانکن ساخت تایوان 205.50.16 70.000 480,000
  نانکن ساخت تایوان 215.55.17 70.000 610,000
  نانکن ساخت تایوان 225.45.16 70.000 590,000
  نانکن ساخت تایوان 225.55.17 70.000 650,000
  نانکن ساخت تایوان 235.55.17 70.000 690,000
  نانکن ساخت تایوان 245.65.17 70.000 820,000
  نانکن ساخت تایوان 255.40.18 90.000 820,000
  لاسا --- 205.55.16 70.000 550,000
  لاسا --- 215.45.17 70.000 640,000
  تویو ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 790,000
  تویو ساخت ژاپن 215.50.17 80.000 790,000
  تویو ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 800,000
  تویو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 970,000
  تویو ساخت ژاپن 225.60.18 80.000 930,000
  تویو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,070,000
  تویو ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX 216.65.17 90.000 1,200,000
  دنلوپ فابریک تویوتا پرادو GX 265.65.17 80.000 1,200,000
  دنلوپ فابریک موهاوی و پرادو 265.60.18 80.000 1,280,000
  نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 840,000
  نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 640,000
  نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 750,000
  نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000 730,000
  نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 770,000
  نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 820,000
  نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 750,000
  نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 850,000
  نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون 255.60.18 90.000 950,000
  نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 70.000 990,000
  فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000
  فالکن --- 265.70.17 80.000 920,000
  فالکن --- 265.60.18 80.000 1,210,000
  فالکن --- 255.55.18 80.000 1,060,000
  فالکن --- 285.60.18 80.000 1,270,000
  هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو 235.60.18 90.000 880,000
  هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 940,000
  هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه 235.55.19 90.000 1,070,000
  هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 940,000
  کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000
  رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000
  رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 710,000
  رودستون سایز فابریک توسان 225.55.18 90.000 800,000
  رودستون سایز پهن ویتارا 235.70.16 80.000 740,000
  رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000 710,000
  رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000
  رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000
  میشلن ساخت فرانسه 205.50.17 80.000 1,100,000
  رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 840,000
  گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000 710,000
  میشلن سایز پورشه کاین 295.35.21 90.000 3,300,000
  مکسس سایز ویتارا 225.65.17 80.000 680,000
  بریجستون سایز ویتارا 225.65.17 90.000 1,400,000
  بریجستون فابریک تویوتا پرادو 265.65.17 90.000 1,450,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,100,000
  تویو ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,090,000
  تویو ساخت ژاپن 275.65.17 80.000 1,150,000
  تویو ساخت ژاپن 255.35.18 80.000 1,080,000
  تویو ساخت ژاپن 265.60.18 80.000 1,230,000

لاستیک خودرو گروه : کامیون . کامیونت . اتوبوس

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنا گل دو خط 12.00R 24 --- 1,670,000
  دنا گل چهار خط 7.00R 16 --- ---
  دنا گل چهار خط 5.90R 13 --- 1,800,000
  دنا گل چهار خط 6.50R 14 --- ---
  دنا گل دنده 7.50R 16 --- 600,000
  گلدستون گل چهار خط 8.25R 16 --- 600,000
  گلدستون گل MRC 6.50R 14 --- ---
  بارز گل چهار خط 7.00R 16 --- 480,000
  بارز گل دنده 7.50R 16 --- 580,000
  بارز گل چهار خط 7.50R 16 --- 600,000
  بارز گل چهار خط KMN 12.00R 24 --- 1,580,000
  بارز گل دو خط UTN 12.00R 24 --- 1,600,000
  دانلوپ گل SP341 235/75R 17.5 --- 1,440,000
  دانلوپ گل SP225 12.00R 24 --- 3,200,000
  دانلوپ گل STE 12.00R 24 --- 3,200,000
  دانلوپ گل SP442 235/75R 17.5 --- 1,440,000
  پرسا گل PR101 385/60R 22.5 --- 3,200,000
  مکسس گل UM-958 12.00R 24 --- 3,350,000
  تری انگل گل TR697 385/65R 22.5 --- 2,400,000
  تری انگل گل TRT02 385/65R 22.5 --- 2,450,000

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 170,000
  رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 --- 170,000
  خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 --- 175,000
  خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 --- 170,000
  خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 175,000
  خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 --- 175,000
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 210,000
  رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی --- --- 190,000
  رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 125,000
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 145,000
  تندر 90 فولادی 15 --- 80,000
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 38,000
  رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 43,000
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 49,000

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تیوپ --- 13 --- 18,000
  تیوپ --- 14 --- 20,000
  تیوپ --- 15 --- 22,000

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  زنجیر چرخ --- 13 --- 57,000
  زنجیر چرخ --- 14 --- 67,000
  زنجیر چرخ --- 15 --- 72,000

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  قالپاق رانا --- 14 --- 7,000
  قالپاق تیبا --- 13 --- 6,500
  قالپاق پژو 405 --- 14 --- 7,000
  قالپاق سمند --- 15 --- 6,500
  قالپاق سمند طرح جدید 15 --- 7,500
  قالپاق مزدا سواری 323 --- 14 --- 7,000
  قالپاق مزدا وانت --- 14 --- 6,500
  قالپاق L90 فابریک 15 --- 7,000
  قالپاق L90 طرح جدید 15 --- 7,500
  قالپاق زانتیا فابریک 15 --- 8,500
  قالپاق پژو 206 --- 14 --- 6,500
  قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 --- 7,000
  قالپاق پراید --- 13 --- 5,000
  قالپاق پیکان --- 13 --- 5,000